Skip to content

Den nye sveitsiske gamblingloven og en endret mva-lov.

Den 21. oktober 2015 foreslo den sveitsiske foderale regjeringen en ny regning som tar sikte pa a erstatte den eksisterende foderale loven om lotterier og kommersielle spill og foderale spill- og kasinolov med en felles gamblingloven. Den nye loven forventes a tre i kraft tidlig i 2019.

Hva er konsekvensene for utenlandske nettoperatorer?

Den foreslatte Gambling Act inneholder noen betydelige endringer, hvorav en er at online gambling, som for oyeblikket er forbudt i Sveits, kan v re tillatt under visse forhold. Imidlertid kan kun lisensierte terrestriske kasinoer soke om en online lisens, noe som betyr at utenlandske nettoperatorer ikke er kvalifisert til a soke om en slik online lisens. Faktisk, ifolge den foreslatte loven, har Sveits foderale rad til hensikt a blokkere tilgangen til utenlandske nettleverandorer teknisk, selv om effektiviteten av et slikt tiltak er ubestridelig.

Utkastet til lov foreslar ogsa en endring i mva-loven, der momsfritakelsen i henhold til artikkel 21 (2.23) vil v re knyttet til aktiviteter som er lisensiert i henhold til bestemte deler av den nye gamblingloven. Til tross for den foreslatte endringen av ordlyden er den praktiske effekten av denne artikkelen null, dvs. momsfritak gjelder fortsatt bare for aktiviteter som er lisensiert og derfor underlagt spesielle avgifter (fritak gjelder ogsa for lotterier og sportsbetting som tilbys av Swisslos og Loterie Romande, hvor all fortjeneste brukes til veldedige formal og derfor unntatt fra spesielle avgifter).

Likevel fremhever den foreslatte endringen i mva-loven at utenlandske aktorer som tilbyr online gambling tjenester til sveitsiske kunder, teknisk sett bor v re underlagt svissk moms, fordi slike operasjoner ikke er lisensiert. De sveitsiske foderale skattemyndighetene ("FTA") har tidligere gjort rede for at nettbasert gambling og sportsbettingstjenester faller under definisjonen av elektroniske tjenester og er ansvarlig for sveitsisk mva dersom mottakeren av tjenesten er hjemmehorende i Sveits. Vi er klar over at en rekke utenlandske operatorer allerede har mottatt et brev fra frihandelsavtalen som inviterer dem til a registrere seg for merverdiavgift i Sveits og regnskap for sveitsisk mva. Pa deres tjenester til sveitsiske kunder.

Moms lov revisjon.

Uavhengig av den nye Gambling Act, er den sveitsiske mva-loven ogsa under revisjon. I henhold til den reviderte mva-loven, som forventes a tre i kraft 1. januar 2018, vil den tidligere mva-registreringsgrensen pa 100 000 CHF for enheter som ikke er etablert i Sveits effektivt bli eliminert ettersom terskelen er basert pa en omsetning pa verdensbasis. Denne endringen kan potensielt bringe flere utenlandske aktorer inn i det sveitsiske mva-regimet.

I lys av alle disse endringene bor utenlandske operatorer vurdere om deres aktiviteter vil fore til en momsregistrering i Sveits enten na eller i fremtiden. De bor vurdere folgende sporsmal:

Hvordan identifisere plasseringen av kundene for a bestemme hvilken inntekt som skal skattlegges i Sveits? Hva er skattebasen? Hva er etterlevelseforpliktelsene? Kan moms bli belastet med tilbakevirkende kraft og hva er vedtektsrammen?

I tillegg bor disse operatorene ogsa vurdere de mulige juridiske konsekvensene av a v re registrert for moms i Sveits, da disse aktivitetene i prinsippet ikke er lisensiert i henhold til gjeldende eller foreslatte spillelov. Disse operatorene ma nok vurdere de juridiske konsekvensene av deres virksomhet i Sveits uansett, uavhengig av om de har momsregistrering i Sveits eller ikke.

+41 58 249 54 30 [email protected] Xing Profil LinkedIn Profil.

Interessant:

Legg igjen et svar Avbryt svar.

Relaterte artikler.

Motta varsler.

Skriv inn e-postadressen din nedenfor for a registrere deg for beskjed og juridiske nyheter. Du kan ogsa abonnere her nar som helst.


Hello! Do you want to play in the greatest casino? We found it for you. Go here now!