Skip to content

En Pakkende Inledning gjor med High Five Formula.

Det er den mest underordnede delen av en blogg: de inledning. Har du endelig en leser pa bloggen din, sa gar du straks igjen med en vag, langdradig og rommelig start. Zonde. Onsker en pakkende introduksjon er avgjorende for at du kan holde fast. Jeg legger deg ut hvorfor det er sa viktig, og hvordan du deretter en pakkende introduksjon gjor med min praktiske High Five Formule.

Den som ikke har en god folge gir pa sin pakkende tittel, forteller ogsa leseren. Og det er om to grunner forstyrrende:

Din blogg blir ikke lest. Og det gar det med blogging selvfolgelig om. Du har fatt en sidevisning realisert fordi folk pa bloggen din klikkte, men den sidevisningen er ikke en reell leser og derfor heller ikke en potensiell kunde. Du ser pa Google-resultatene. Hvis en leser via Google pa din blogg kommer, men med en gang igjen, er det for Google en signal at soket ikke var bra. Undersokelser har vist at Google gjor blogger lavere i resultatene. Og det er det siste du vil.

V r sa snill: ikke alle vil v re interessert i din blogg, og det trenger heller ikke. Sa hvis noen avhenger av innholdet pa bloggen din, er det ikke noe galt med det. Men det er utrolig kjedelig hvis din blogg er inneholdende interessant for noen som da ikke vet fordi han aldri har kommet lenger enn den forste setningen.

For a sikre at din malgruppe ikke umiddelbart avhenger, ma du sorge for at han raskt vet hvor han er til. Derfor har jeg designet High Five Formula for a ta vare pa det.

10 x lesere i 2018.

Vil du ha mange besokende til bloggen din i 2018? Se pa min gratis online trening 25. januar. Derin forteller jeg deg noyaktig hvordan du enkelt kan fa 10 x flere besokende. Met bare 1 dag arbeid per maned. Det kan virkelig, fordi jeg gjorde det ogsa. Det vil jeg vise deg. Meld deg pa: blogkracht.nl/10x.

Og det vakre: han jobber alltid, for hver blogg.

High Five Formule.

Det grunnleggende punktet pa High Five Formula er at forste del av bloggen din aldri er lengre enn 5 setninger. Kortere tid, men lengre er absolutt avstemmende.

Leserne holder best van lange teksten. Undersokelsen har vist det til enhver tid. Blogger fra 2000 ord gjor det ofte enda bedre enn korte blogger.

Maar & # 8230; det er bare nar leserne er overtuige pa bloggenes betydning.

Tusen takk er de nettopp ongedelig som en 5-arig med en bunke cadeautjes for sin nese. Hva er det !?

En leser vil sa raskt vite hvor han er til og hva han kan forvente. Han vil derfor ikke do gjennom en ellers lang innledning, men a konstatere at bloggen ikke er det han sokte.

Dette er tiden for rask internett. Den tid fra smarttelefonen, van blogger leser i kassa eller mens du bare er barn fra nettleseren. Den tid ogsa av tusenvis av blogger a velge ut. Ved siden av din mail, de meldinger pa Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat av hva for en ny sosiale medier-hype enn.

Snelheid er derfor gitt for at din leser kan overbevise ved a lese. Fem setninger er derfor de maksimale. I de fem setningene kan du fortelle akkurat hva du blogger om, og hvorfor de hovedsakelig ma fortsette a lese.

Og for din introduksjon ekstra attraktivt a gjore, hjelper det ogsa deg med disse 5 ekstra tips:

1 - V r konkret.

Gjor med klart hvordan din blogg gar. En inledning heter ikke for noe innledning. Du forer med denne bloggen din. Fortell sa hva leseren kan forvente. Tenk for eksempel pa setninger som:

I denne bloggen gir jeg 10 grunner til a stoppe med a royke. Alt i alt vil du vite hvordan du selv gjor cheesecake? Jeg legger deg nedenfor for steg ut.

Vi er sa sa konkret som mulig. Anekdoter er morsomme og fortellinger kan du v re, men det er fare for at leseren er borte for du har fortalt hvorfor han ma fortsette a lese.

Tenzij du en meesterverteller boyd den leseren medforer i din anekdote. Men det talentet er ikke hver blogger gitt. Har du likevel en hyggelig personlig verhaaltje som du ikke vil gjerne huske og det er veldig bra din historie stotter, sett den sa bare i din andre del ned. Den muligheten at han blir lest er da en stykke storre.

2 - Hjelp de leseren.

Det er slank a lese om de mulige problemer eller innvendinger hvor han er med. Og med det du vil hjelpe. Herved ser han raskere enn nodvendig for videre a lese.

Gaat din paint ogsa alltid druipen under oppskriften? Nergens voor nodig. Mot disse fem praktiske tipsene l rer du a male som en profesjonell. Herken dit dit: du vil gjerne blogge, men vet ikke hva som skjer. Jeg gir deg 3 strategier for a finne ut hvilke steder dine lesere skal sitte pa.

En god mate a gjore det mulig for deg som din leser er med a gjore er tydelig gjennom at du begynner med en foresporsel.

Far du ogsa alltid honger nar du har stress? Hik du mot skrivingen av en blogg pa? Vet du ikke hvordan du ma begynne? Dan er dette reiseplanen for deg. I 10 enkle steg har du pa et oyeblikk din neste blogg ferdig.

3 - Prikkel mott en gevaagde uitspraak.

I stedet for en foresporsel kan du ogsa leseren stryke med en stavende eller dristig uttale. Sa har du ham straks ved lesningen. Hva tenkte du pa disse pakkende apningsinnstillingene:

Hvem sover ikke, gar tidligere dod. Kvinner er slankere enn menn. Alle kan synge.

Uiteraard ma de apningsinnstillingene likevel passe til din historie.

4 - Gjor et lofte.

Hver mann vil gjerne fa noe. Die 5-arige vil v re cadeautjes, men ogsa voksne vil alltid ha noe. En storre hus, mer omsetning, en slankere veske.

Gi den leseren et positivt perspektiv. Hva kan han na nar han leser din blogg?

Etter a ha lest denne bloggen, er du aldri mer om temaer.

5 - Gjor det enkelt.

Netto som med en pakkende tittel hjelper det a ikke se vanskeligere. Bruk sa ogsa i din pakkende introduksjon blir som enkelt, enkelt, raskt, direkte eller i lopet av kort tid.

Jeg legger deg i 5 enkle steg fra hvordan du raskt kan bli rik.

Hvis du moter disse 5 poengene, og din attraktive introduksjon ikke lenger enn 5 setninger, vil du ikke bare fa klikk pa bloggen din, men ogsa besokende som fortsetter a lese. Det gjor at muligheten er storre, slik at de til slutt ogsa kommer med din call-to-action, hvor du tilbyr din produkt av tjeneste (eller noe annet som din bedrift kan dor). Sa sorger en pakkende introduksjon endelig for flere kunder.

Leserinteraksjoner.

Gi en kommentar Reactie annullere.

Bedrijfsgegevens.

Kraaipanstraat 4B, 1091PK Amsterdam.

Over Blogkracht.

Mine oppdrag: Van bedrifters bedre bloggere (slik at de far flere kunder)


Hello! Do you want to play in the greatest casino? We found it for you. Go here now!